Rečni rak

Rečni rak (Astacus astacus) je životinjska vrsta klase Crustasea koja pripadaredu Decapoda.

Ugroženost

Ova vrsta se smatra ranjivom u pogledu ugroženosti vrste od izumiranja.

Stanište

Staništa vrste su jezera i jezerski ekosistemi, rečni ekosistemi i slatkovodna područja.

Rasprostranjenje

Areal vrste Astacus astacus obuhvata veći broj država. Prisutna je u sledećim državama:Francuska, Rusija, Švedska, Norveška, Poljska, Nemačka, Srbija, Grčka, Mađarska,Rumunija, Ukrajina, Finska, Danska, Bugarska, Crna Gora, Makedonija, Litvanija, Letonija,Slovenija, Češka, Estonija, Hrvatska, Moldavija i Austrija. Veštački je uvedena u  Švajcarskoj.


Izvor: www.wikipedia.org


новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries