Moja Lađa

sajt u test verziji!

Thu11302023

Last update06:30:53 PM

Plovput

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Direkcija za vodne puteve (Plovput) je posebna organizacija Vlade Republike Srbije, nadležna za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva u Republici Srbiji na kojima važe međunarodni i međudržavni režimi plovidbe (reke Dunav, Sava i Tisa).

Istorijat

Plovput je osnovan 1963. godine, pod nazivom Savezna javna ustanova za održavanje i razvoj unutrašnjih plovnih puteva. Tokom prethodnih gotovo pola veka, Plovput je realizovao preko 500 projekata u domenu upravljanja plovnim putevima. Danas, Plovput ima 101 zaposlenog.

Nadležnosti

Nadležnosti Plovputa definisane su Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama (oktobar 2010). Osnovne aktivnosti kojima se Plovput bavi obuhvataju:
hidrografska merenja
projektovanje
obeležavanje plovnih puteva
hidrotehničke radove
razvoj rečnih informacionih servisa (RIS)
izdavanje projektnih uslova, mišljenja i saglasnosti.

Medjunarodne aktivnosti

Plovput je aktivan i na međunarodnom planu. Naši stručnjaci učestvuju u radu relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave unutrašnjim plovnim putevima (Dunavska komisija, Međunarodna komisija za sliv reke Save, UNECE – grupa za unutrašnji vodni transport, PIANC, Međunarodna hidrografska organizacija, GIS forum Dunav). Plovput je partner na međunarodnim projektima finansiranim od strane EU, na kojima sarađuje sa drugim dunavskim administracijama, stvarajući strateška partnerstva.


Izvor: www.wikipedia.org

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries