Moja Lađa

sajt u test verziji!

Fri12012023

Last update06:30:53 PM

25.09.2009. Saopštenje za brodarstva

25.09.2009. Saopštenje za brodarstvu br. 14/09

O obustavi plovidbe u Čukaričkom rukavcu na km 4+00 reke Save


Obaveštavaju se zapovednici brodova, starešine plovila, brodarska preduzeća, vlasnici čamaca i jahti, marina, sportskih klubova i privezišta kao i druga zainteresovana pravna i fizička lica.

Da se zbog izvođenja radova na mostu preko reke Save a zbog potreba transporta betona preko usidrenih skela na km 4+00 r.Save (desna obala do špica Ade Ciganlije), u potpunosti obustavlja plobidba kroz čukarički rukavac u sledećem terminu:
Dana 02.10.2009. od 16.00 časova do 05.10.2009. do 10.00 časova

Izvođač radova će u navedenom terminu a u skladu sa Pravilima plovidbe na slivu reke Sava (Odluka 30/07), propisno obeležiti sektor obustave plovidbe u dnevnim i noćnim uslovima, znacima za regulisanje plovidbe i to:

A.1. Zabrana ulaska (opšti znak)
A.9 Zabrana stvaranja talasa

I uspostaviti dežurnu službu radi kontrole navedenih radova a koja će biti u stalnom kontaktu sa dežurnim službenicima Lučke kapetanije Beograd.

Svako ugrožavanje bezbednosti plovidbe, izvođenja radova na vodi, ljudskih života i imovine i nepoštovanja odredaba ovog "Saopštenja brodarstvu", smatraće se prekršajem unutrašnje plovidbe i kazniće se po Zakonu o unutrašnjoj plovidbi. (Sl. glasnik SRS br.54/90)

Lučki kapetan
Ivan Jovanović

 

25.09.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 21 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi rekom Tisa:

Da se obustavlja zabrana dnevnog prevođenja brodova kroz "Branu na Tisi".
Plovidba sektorom i prevođenje brodova vrši se, na dalje, bez prekida - radom prevodnice svih 24 sata.
O nastavljanju radova izmuljenja nataloženog materijala u komori prevodnice te u gornjem predpristaništu, Lučka Kapetanija će blagovremeno obavestiti sve zainteresovane učesnike u plovidbi ovim sektorom.

Iz Lučke Kapetanije Senta br 342-6-21/09 od 21.09.2009.g.

Šef Lučke Kapetanije
Kap. Drago Vujinović

Pomor ribe u Palićkom jezeru

Subotica - U ponedeljak je u Palićkom jezeru došlo do masovnog pomora ribe, koji je posledica vremenskih uslova, odnosno visokih temperatura koje su u kombinaciji sa biološkim uslovima dovele do visokog nivoa minerala u vodi.

 

Mineralne soli dalje izazivaju prekomerni rast algi, zbog kojih naglo opada nivo kiseonika u vodi.

Do sada je iz jezera izvađeno oko dve tone uginule ribe, a masovno uginuće ribe će prestati sa padom temperature, kažu u Javnom preduzeću Palić-Ludoš.

Sa druge strane, biolozi upozoravaju da je poslednjih godina Palićko jezero izuzetno opterećeno štetnim organskim i neorganskim solima, te da i to ugrožava opstanak ribe.

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine vanrednim inspekcijskim nadzorom potvrdila je da je došlo do uginuća ribe, dodajući da se radi o uginuću srebrnog karaša težine od 20 do 150 grama, šarana od pola do dva kilograma i drugih sitnijih riba, te da je počelo sakupljanje uginule ribe i njeno odlaganje na sanitarnoj deponiji Javnog preduzeća Palić - Ludaš. Detaljni uzroci uginuća ribe biće poznati nakon laboratorijske analize.

23.01.2009. - Saopštenje brodarstvu br. 02 / 09

23.01.2009. - Saopštenje brodarstvu br. 02 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine plovila, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi o sledećem:

Uspostavlja se plovidna na r.Tisa obustavljena zbog ledostaja od km 00,00 do brane na Tisi km 63,00.

Iz Lučke Kapetanije Titel br. 342/2 09 USB od 23.01.2009. godine.

Lučki Kapetan
Ivica Butirić

23.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 04 / 09

23.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 04 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi rekom Tisa:

Da se uspostavlja redovna plovidba na celom plovnom putu reke Tisa od KM 0,00 do km 164,00
"Brana na Tisi" omogućava redovno-bezbedno prevođenje brodova.
Zabrana plovidbe kanalima sistema Dunav-Tisa-Dunav ostaje i dalje na snazi, dok se ne uspostave povoljni bezbedni uslovi za plovidbu.
Tranzitni brodovi i sastavi koji plove rekom Tisa, i ostali učesnici u plovidbi, dužni su da obrate posebnu pažnju i opreznost u plovidbi, zbog ledohoda - pojave plutajućih santi leda i drugih mogućih predmeta u vodi na plovnom putu, te da blagovremenim manevrima izbegnu ugrožavanje: beznednosti posade, plovidbe, životne sredine i hidrograđevinskih objekata.
Lučka Kapetanija će o svim promenama režima plovidbe na ovom sektoru blagovremeno obaveštavati sve učesnike u saobraćaju.

Iz Lučke Kapetanije Senta br 342-6-4/09 od 23.01.2009.g.

Šef Lučke Kapetanije
Kap. Drago Vujinović

09.01.2009.

09.01.2009.

Lučka kapetanija Beograd na osnovu člana 6. i člana 8. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Službeni list SRJ "br 12/98), člana 17. člana 18 i 60. Zakona o unutrašnjoj plovidbi (Sl. Glasnik SRS br. 24/90) člana 1.03 člana 1.04 i čl. 1.19, čl. 25, čl. 1.26 i čl. 7.08 Pravilnika o plovidbi na unutrašnjim plovnim putevima (Službeni list SFRJ br 79/91) izdaje:

Saopštenje brodarstvu br.01/09

Obaveštavaju se
brodarstva, zapovednici brodova, starešine plovila, ostali učesnici u plovidbi i druga pravna lica koja obavljaju prevoz na unutrašnjim plovnim putevima da su usled ledohoda na akvatoriji nadležnosti Lučke kapetanije Beograd, uklonjeni objekti bezbednosti plovidbe (ploveće radarske oznake i svetleće plutače) od strane Direkcije za unutrašnje plovne puteve Republike Srbije.
Upozoravaju se učesnici u plovidbi da su dužni da obrate posebnu pažnju u toku plovidbe i preduzmu sve mere bezbednosti koje zahteva trenutna situacija.
Upozoravaju se brodarstva, da ako meteorološki uslovi ne omogućavaju dalju plovidbu brodova, zapovednici mogu koristiti za sklanjanje brodova i pristaništa i zimovnike, uz poštovanje posebnih odredbi za ta pristaništa, zimovnike i lokalnih uslova.
Upozoravaju se vlasnici plovećih postrojenja, splav kućica i čamaca da obezbede neprekidan nadzor i preduzmu sve neophodne mere u cilju bezbednosti.

Lučki kapetan
Ivan Jovanović

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries