Moja Lađa

sajt u test verziji!

Thu09242020

Last update06:30:53 PM

OSNOVNE ZAKONITOSTI U BRODARSTVU

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

OSNOVNE ZAKONITOSTI U BRODARSTVU


Arhimedov zakon - svako telo koje pliva u vodi istisne kolicinu vode koja je jednaka tezini tog tela  
Istisnina (V) - zapremina vode koju istisne telo koje pliva. Istisnina se izrazava u metrima kubnim.  
Uzgon (U) - sila koja omogucuje plivanje i ona je jednaka tezini istisnine. Uzgon deluje normalno odozdo prema gore, a prolazi kroz teziste istisnine
Celokupna tezina (P) - tezina u tonama potpuno opremljenog i natovarenog broda. Ona je jednaka uzgonu
Plovnost - P = U - nastojanje tela koje je potpuno uronjeno da dodje na povrsinu vode
Vodena linija - plovna ravan do koje brod uroni u vodu ili preseciste spoljasnje forme broda sa povrsinom vode

Teretna vodena linija - linija na kojoj plovi brod koji je potpuno opremljen i natovaren. Ovu liniju propisuju plovidbene vlasti
Laka vodena linija - linija na kojoj plovi brod potpuno opremljen i bez tereta
Konstrukcijska vodena linija (KVL) - linija na kojoj plovi brod a odredjena je pri projektovanju broda
Sopstvena tezina broda - tezina potpuno opremljenog broda bez tereta, koja odgovara uzgonu na lakoj vodenoj liniji. Ovoj tezini pripadaju tezine trupa, opreme, pomocnih uredjaja, motora i rezervnih delova
Nosivost - tezina tereta pod cijim uticajem brod uranja od lake na teretnu vodenu liniju. U nosivost se jos uracunavaju gorivo, pitka voda, voda u tankovima, potrosni materijal na brodu, posada i njen inventar
Gaz - mera za dubinu do koje je brod uronjen u vodu, a meri se od najnize tacke na kobilici do vedene linije
Pretega - razlika izmedju gaza na krmi i gaz na pramcu
Zatezan -  je svaki onaj brod kod koga je krmeni gaz veci od pramcanog
Pretezan - je svaki brod kome je pramcani gaz veci od krmenog
Bocni nagib - ima brod koji je nagnut na jednu stranu
Valjanje - je kada se brod okrece oko svoje vertikalne ose
Posrtanje, ponik - brod posrce ako se okrece oko poprecne ose. Posrtanje je pomicanje pramca prema dole a ponik je pomicanje krme prema dole
Zausijanje - brod zausuje ako se krece oko normalne ose
Gegav - je svaki brod koji lako dolazi u nagnut polozaj i valjanje
Krut ili stabilan - je svaki brod koji ima sposobnost da se brzo vrati iz nagnutog u prvpbitan polozaj   
Sposobnost plovljenja - sigurnost i plovnost ima svaki brod kod koga se otvori na nepropusnom delu nalaze dovoljno visoko iznad vode i kod koga su pokreti mirni a konstrukcija dovoljno cvrsta da izdrzi opterecenje na talasima
Sposobnost kormilarenja - ima brod koji brzo reaguje na pomicanje kormila i koji se moze okrenuti. To je ujedno i sposobnost broda da drzi kurs koliko se to zeli
Deplasman (istisnina) -označava masu potpuno opremljenog i ukrcanog broda (s teretom ili putnicima sa prtljagom), do ravnine najvišeg dopuštenog gaza. Izražava se u tonama.
Standardni deplasman označava masu potpuno opremljenog broda s 2/3 zaliha (gorivo, voda...).
Masa je jedno od osnovnih svojstava materije i jedan od glavnih pojmova u klasičnoj fizici i mehanici.
Masa je mera tromosti tela. Tromost (Inercija) je svojstvo svakog tela, po kojemu to telo ostaje u stanju mirovanja ako miruje, ili u stanju jednolikog gibanja po pravcu ako se giba, kao što je definisano u prvom Newtonovom zakonu gibanja.
Masa i tromost dve su međusobno zavisne i proporcionalne veličine - telo veže mase ima veću tromost, a telo manje mase ima manju tromost.
Osnovna merna jedinica za merenje mase je 1 kilogram [kg]. Masa tela koje ima masu 1 kg jednaka je masi protivtega.
Masu nekog tela određuje se vaganjem - uspoređivanjem mase tela s masom tega-tela poznate mase.

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries