Moja Lađa

sajt u test verziji!

Wed05222019

Last update06:30:53 PM

Kapetan

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Kapetan je u Vojsci Srbije i u armijama većine zemalja čin oficira za starešine na položaju komandira čete (u specijalnim jedinicama komandira voda) i njima ravnim jedinicama.

U većini armija najviši je čin nižih, trupnih oficira. Predstavlja jedno od najstarijih i najpostojanih činova u većini vojski u svetu, koji označava određen nivo u vojnoj hijerarhiji, sa odgovarajućin formacijskim položajem i funkcijom.

Kao vojni čin kapetan je postojao već u doba Rimskog carstva a pretpostavlja se da datira još od ranije. Kroz istoriju, kao glavni čovek najčešće je predvodio četu ili kolonu (stroj) vojnika. U srednjem veku, nezavisne najamničke čete (ili condottieri) imale su u svojoj hijerarhiji kapetana (koji je zapovedao četom), manji broj poručnika i nešto veći broj  narednika. Ova osnovna struktura činova kasnije je usvojena od strane nacionalnih armija kada su one profesionalizovane tokom XVI i XVII veka.

U srpskoj vojsci uveden je 1860. godine, a u jugoslovenskoj vojsci do Drugog svetskog rata postojali su činovi kapetan II i kapetan I klase. Tokom Narodnooslobodilačkog rata u NOV i  POJ uveden je 1.maja 1943.godine i takav status je zadržao i u JNA, ali je 1953. godine, pored kapetana uveden i čin kapetana prve klase.

U ratnoj mornarici čin kapetana odgovara činu poručnika fregate.

Osim toga, u nekim zemljama kapetan je najviši čin u policiji i vatrogasnoj službi.

Postoji i u civilnom vazduhoplovstvu i poseduje ga pilot koji ima položen ispit za zapovednika civilnog aviona.

U mornarici reč kapetan generalno označava zapovednika broda ili drugog plovnog objekta (podmornice i sl.).

Izvor: www.wikipedia.org

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries