Brod

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Brod je plovno sredstvo koje služi za prevoz robe i putnika (teretni i putnicki brodovi), za vojne operacije na vodama (ratni brodovi), za ribolov (ribolovni brodovi), za obavljanje specijalnih poslova na moru i rekama (gliboderi, brodovi za polaganje kabela, istraživački brodovi i sl.) i za obavljanje različitih zadataka u vezi s plovidbom (tegljači, ledolomci, brodovi-svetionici itd.)

Brodom se smatraju samo veći plovni objekti, dok se manji nazivaju čamcima. Za razliku od splavova, brod, kao i čamac, ima koritast oblik koji mu daje uzgon potreban kako bi plutao na vodi.

Dijelovi broda

Svaki brod se sastoji od više međusobno spojenih dijelova koji čine cjelinu.

Prateći sliku mogu se izdvojiti slijedeći dijelovi broda:

Osnovne značajke i dimenzije broda

U osnovne značajke broda spadaju:

U osnovne dimenzije broda spadaju:

 • dužina broda
  • dužina preko svega - dužina mjerena između dviju krajnih nepokretnih točaka broda
  • dužina na konstrukcijskoj vodenoj crti
  • dužina na konstrukcijskoj vodenoj crti pri najmanjem gazu

Podjela brodova

Brodovi se mogu podijeliti na više načina, a najčešće od njih su podjela prema namjeni broda, prema području plovidbe, prema materijalu od kojeg su izgrađeni i prema vrsti pogona.

Podjela brodova prema namjeni

Prema namjeni brodovi se dijele na:

 • trgovačke brodove - namijnjeni za prijevoz putnika i robe
  • teretni brodovi - namijenjeni prijevozu isključivo raznih vrsta tereta
  • putnicki brodovi - namijenjeni prijevozu putnika (mogu biti izletnički ili linijski brodovi)
  • putničko-teretne brodove

Podjela brodova prema području plovidbe

Prema području plovidbe brodove možemo podijeliti na:

 • brodove za plovidbu morem
  • brodove male obalne plovidbe
  • brodove velike obalne plovidbe
  • brodove duge plovidbe
brodovi za plovidbu unutarnjim vodama

Podjela brodova prema materijalu od kojeg su izgrađeni

Prema materijalu od kojeg su izgrađeni brodove možemo podijeliti na:

Podjela brodova prema vrsti pogona

Prema vrsti pogona brodove možemo podijeliti na:

Povijesno su značajni i brodovi (prvenstveno ratni) na vesla. Osim toga, postoje i brodovi s kombiniranim pogonom, na pr. klasična podmornica ima za vožnju po površini Diesel-motor, u zaronjenom stanju koristi elektromotore; česte su i kombinacije jedra i Diesel-motora.

Krma broda
Nosač aviona
Ledolomac
Jedrenjak
Tanker
Bulb pramca
Brod ukrcava naftnu platformu
Putnički brod za kruzna putovanja

Izvor: www.wikipedia.org

 

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries