Moja Lađa

sajt u test verziji!

Fri12042020

Last update06:30:53 PM

Most preko Dunava, Zemun – Borča

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

{youtubejw}ET8MbrdxZEM{/youtubejw} Film koji prikazuje novi most na Dunavu, ali i celokupnu trasu saobraćajnice koja povezuje Zemun preko Borče i zrenjaninskog puta sa pančevačkim putem.

3D prikaz mosta

Novi Dunavski most

Most Zemun-Borča (kineski most) je prvi infrastrukturni projekat u okviru sporazuma srpske i kineske vlade koji je potpisan u Pekingu u avgustu 2009. godine. Radovi na izgradnji mosta planirano je da počnu u aprilu 2011. godine a završetak radova je planiran za proleće 2014. godine.

 

Most preko Dunava na saobraćajnici Severna tangenta spada u kategoriju mostova na magistralnim, gradskim saobraćajnicama. Idejno rešenje mosta preko Dunava sa estetikom prihvatljivom za obe obale reke je vezano za potrebu da most bude rezultat tehnološki naprednih i modernih rešenja. Most preko Dunava je prethodno napregnuta armirano betonska konstrukcija ukupne dužine oko 1500 m. Obezbeđen je gabarit (visina i širina) plovnog puta Dunava, kao međunarodne reke koja pripada Koridoru 7. Predviđene su dve odvojene mostovske konstrukcije, širina po 13,95 m, na zajedničkim stubovima. Na svakom mostu je predviđen kolovoz, širine 11 m i pešačko-biciklističke staze, širine 2 m.
Glavna konstrukcija je kontinualni nosač, koji premošćuje reku Dunav sa tri raspona, 95 m + 172 m + 95 m. Prolazak plovnog puta je predviđen u srednjem rasponu od 172 m. Poprečni presek je jednoćelijski, sandučast, promenljive visine duž raspona. Svaka mostovska konstrukcija nosi i instalacije. Uvođenjem Severne tangente u mrežu ulica grada Beograda, znatno se rasterećuje saobraćaj na pančevačkom mostu, a veliki deo tranzitnog saobraćaja, koji sada prolazi kroz centar grada se usmerava na ovaj putni pravac. Izgradnjom ove saobraćajnice sa mostom preko Dunava, otvara se mogućnost intenzivnije gradnje i ubrzava se ostvarenje planova o proširenju grada i uređenju postojećih naselja na levoj obali reke, što je jedan od prioriteta u razvoju Beograda.

 

Drugi elementi i mostovi na trasi

3

Severna tangenta

Severna tangenta , jedan od najbitnijih elemenata buduće osnovne putne i ulične mreže Beograda u Generalnom planu do 2021. godine, izdvojen je kao jedan od prioritetnih projekata. Tokom 2007. godine izrađen je Generalni projekat i Prethodna studija opravdanosti za saobraćajnicu Severna tangenta od saobraćajnice T-6 do puta Beograd-Pančevo, u okviru koje se nalazi i most Zemun - Borča.

 

Generalnim planom Beograda 2021., trasa predmetne saobraćajnice se pruža od raskrsnice Novog novosadskog puta sa saobraćajnicom T-6, preko raskrsnice sa Ulicom cara Dušana (Batajnički put) u Zemunu, prelazi reku Dunav i pravcem sever- severoistok dolazi do Zrenjaninskog puta. Od Zrenjaninskog puta trasa koridora nastavlja pravcem prema severoistoku obilazeći sa severne strane naselje Ovču. U visini istočne granice naselja Ovča, trasa se spušta na jug prema Pančevačkom putu pošto se povezuje sa trasom Spoljne magistralne tangente.
Izgradnja Severne Tangente i Mosta preko Dunava u Zemunu, ima za cilj da se najkraćim i najbržim putem poveže Južni Banat sa putnim Koridorom 10 i severnim i zapadnim delovima Beograda. Ova veza takođe treba da rastereti centralne zone Beograda i Pančevački most od tranzitnog i ciljnog saobraćaja i omogući razvoj Beograda na levoj obali Dunava. Zbog svega toga će Severna Tangenta i Most preko Dunava imati veliki privredni i ekološki značaj. 
Ukupna dužina saobraćajnice iznosi oko 21,5 km. Planirane su tri saobraćajne trake za svaki smer vožnje. To podrazumeva 3 vozne trake širine po 3,5 metara u skladu sa preporukom iz usvojenog Idejnog projekta. Normalni poprečni profil saobraćajnice usvojen je na osnovu prognoziranog saobraćajnog opterećenja u planskom periodu, strukture saobraćaja, ranga puta i usvojene računske brzine od 80 km/h.

 

Informacije navedene na sajtu su prikupljene iz različitih izvora. Goblen studio nije odgovoran za njihovu tačnost. Finalni izgled mosta može odstupati od prikazanih 3D rendera i 3D animacije

 

 

Izvor: www.goblenstudio.rs 

D prikaz mosta

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries