Moja Lađa

sajt u test verziji!

Wed05222019

Last update06:30:53 PM

Тиса бадава плови кроз пет држава

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Представници Покрајинског секретаријата за привреду, Кластера транспорта и логистике Војводине, Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду и савеза пет потиских општина – Сента, Кањижа, Нови Кнежевац, Бечеј и Нови Бечеј – потписали су у Сенти изјаву о намерама ради заједничког учешћа у пројекту на изради студије изводљивости за веће коришећње Тисе  за транспорт и њено проглашење међународним пловним путем, у циљу унапређења привредног развоја.

Они заједно с партнерима из Мађарске желе да студију о транспорту Тисом реализују у оквиру ИПА-програма прекограничне сарадње новцем ЕУ. Тиса протиче кроз пет држава и пловна је 600 километара, од ушћа у Дунав код Старог Сланкамена до Захоња у Украјини, али се недовољно користи за транспорт.

Председница сенћанске општине Анико Ширкова изјавила је да би израда студије коришћење транспорта Тисом и њено проглашење за међународни пловни пут представљало важан корак за развој потиских општина јер је развијеност саобраћајне инфраструктуре и могућност речног транспорта једно од важних питања за привлачење инвеститора.

Тиса има статус међудржавне реке по споразуму склопљеном пре више од пола века између тадашње Југославије и Мађарске, што бродарима из других земаља представља велику потешкоћу за интензивнији транспорт овим воденим путем.

Због тога је недовљно искоришћена Лука Сента, једина међународна лука на Тиси, која као робно-транспортни центар с капацитетима за претовар милион тона робе интегрише речни, железнички и друмски саобраћај.


Izvor: www.dnevnik.rs

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries