Moja Lađa

sajt u test verziji!

Thu10292020

Last update06:30:53 PM

Plovidba na Dunavu će se uskoro stabilizovati

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Poslednja dva i po meseca zbog izuzetno niskog vodostaja u donjem toku Dunava putnički i teretni saobraćaj na potezu ispod Hidroelektrane "Đerdap 2" odvija se veoma otežano.

Ipak, kako za "eKapiju" kaže Zoran Netković, direktor pomorsko-rečne agencije "Agent plus", sadašnja situacija na celom toku Dunava je znatno bolja od katastrofalnog stanja od druge polovine avgusta pa sve do početka oktobra.

eKapija: Kakva je trenutna situacija na Dunavu kod "Đerdapa"?

- Trenutna situacija na celom toku Dunava je znatno bolja od katastofalnog stanja koje smo imali od druge polovine avgusta, pa sve do početka oktobra. Dotok vode je na nivou prosečnog za ovaj period godine i u donjem toku Dunava, što znači i u toku posle HE "Đerdap".

eKapija: Koliko niski vodostaj utiče na saobrađaj teretnih brodova?

- Nizak vodostaj predstavlja gotovo nerešiv problem za plovidbu Dunavom. Postoje određene tačke na Dunavu koje su veoma osetljive na nizak vodostaj, tako da plovila ne mogu da nose predviđenu količinu robe, a nekada je i prolazak praznih teretnih plovila i putničkih brodova onemogućen ili se obavlja uz velike rizike i teškoće. Iz tog razloga mnogi konvoji su ovog leta dugo bili usidreni (a neki i nasukani) na različitim tačkama na toku donjeg Dunava.

eKapija: Koliko to utiče na vreme transporta robe?

- Dug period zabrane plovidbe na donjem Dunavu u potpunosti je ugrozio ovogodišnje planove mnogih trgovaca žitom, uvoznika rasutih tereta, kao i planove snabdevanja inputima velikih sistema u Srbiji i čitavom podunavskom regionu. Veći deo izvoza tržišnih viškova žitarica sa srpskog i okolnih tržišta izvozi se Dunavom do Konstance i dalje morskim brodovima do različitih krajnjih odredišta. Procenjuje se da Dunavom iz Srbije treba prevesti preko 1,3 milion tona žita. Zabrana plovidbe je izazvala slične problem u suprotnom smeru. Snabdevanje "U.S. Steel" Srbija sirovinama i koksom u najvećoj meri se odvija vodnim putem. Slično je i sa čeličanama u Rumuniji, Austriji i dr.

Iz svega iznetog jasno je da je vreme transporta robe jako produženo i da je sam transport bio zaustavljen i doveden u pitanje u jednom dužem vremenskom periodu.

eKapija: Kako će i kada rešiti ta situacija?

- U ovom trenutku se može govoriti o tome da je situacija znatno povoljnija i da će se situacija stabilizovati, bez obzira što posle nekoliko talasa sledi stagnacija vodostaja na Dunavu. Ali posledice su velike i dugo će se odražavati na funkcionisanje logističkih i proizvodnih i trgovačkih subjekata na Dunavu. Izgubljeno je sigurno 30 do 45 dana, svi planovi su pomereni za taj vremenski period. Sezonski karakter prevoza žita i nedostatak skladišnih kapacitata na jednoj strani i ograničene norme utovara u našim lukama na drugoj strani, stvoriće veoma tešku situaciju za mnoge proizvođače i trgovce, a brodari se nalaze u situaciji da ne mogu da ispune potpisane ugovore. Stvoren je čitav lanac neispunjenih obaveza sa krupnim posledicama.

eKapija: Koja su rešenja za prevazilaženje situacije?

- Da se ne bi uzdali samo u naklonost prirode i ravnomeran dotok većih količina vode, treba tražiti i druga alternativna rešenja. Svakako da je potrebno razvijati i kapacitete železnice, smeštajne kapacitete za žitarice, ali je jedino pravo i dugoročno rešenje da se tok Dunava konačno reguliše. Produbljivanje deonica sa malom dubinom, regulacija sprudova, vađenje potopljenih ratnih brodovi, povećanje kapaciteta prevodnica i drugo, mogu biti pravi projekti koje bi EU vrlo rado finansirala. Celoj Evropi je potreban Dunav sa sigurnim i pouzdanim režimom plovidbe, pa treba uložiti mnogo veće napore da se ovaj problem rešava zajednički.

Situacija na Savi je još dramatičnija, ali to je već problem koji se ponavlja svake godine. Međutim, nema bitnijih pomaka u njegovom rešavanju. Takođe, izgradnja modernih i silosa većih kapaciteta, sigurno bi doprinela kvalitetnom smeštaju žitarica i njihovom delimičnom skladištenju u nepovoljnih hidro meteorološkim i navigacionim uslovima.

Deo žitarica se može izvoziti i kontejnerima. Ne previše, ali dovoljno da se ovoj vrsti prevoza posveti puna pažnja, jer se taj način transporta može obavljati tokom cele godine i prema svim destinacijama, bez stvaranja gužvi u lukama. "Agent Plus" je u potpunosti zaokružio logistiku kod prevoza žita kontejnerima i očekuje znatan dinamičan napredak u ovoj vrsti prevoza.

eKapija: Da li će ova situacija uticati na rad vaše kompanije?

Pomorsko rečna agencija "Agent Plus" zastupa veliki broj domaćih i stranih brodarstava na plovnim putevima u Srbiji. Naša delatnost je tesno vezana za stanje na Dunavu i to kroz aktivnosti na "bukingu" brodskog prostora, ali kroz delatnost agentiranja plovila. Jednostavno, stajanje brodova u potpunosti blokira i delatnosti koje su vezane za organizaciju transporta i logistiku. Nizak vodostaj direktno utiče na oba segmenta, tako da smo mi jako zaiteresovani za pravovremena i dugoročna rešenja u ovoj oblasti. Sa svoje strane, u granicama svojih mogućnosti, trudimo se da blagovremeno informišemo korisnike naših usluga i o najmanjim promenama stanja na Dunavu, a takođe i tražimo alternativna logistička rešenja. Naravno da pokušavamo da animiramo sve nadležne institucije i državne organe da se rešavanju ovog problema da odgovarajući značaj.

 

Izvor: www.ekapija.com 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries