Radni vikend u Banatu

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Zrenjanin, Novi Bečej - Ljubitelji ptica, volonteri i ornitolozi organizuju radni vikend i čišćenje prirode a potom i posmatranje ptica na dve lokacije, na jezeru Rusanda u Melencima i Specijalnom rezervatu prirode Slano Kopovo u opštini Novi Bečej.
Obe lokacije su od izuzetnog značaja sa stanovišta zaštite prirode, zbog čega su pozvani svi građani dobre volje da se pridruže aktivnostima koje će pomoći da jezero Rusanda i njegova bliža okolina dobiju status zaštićenog prirodnog dobra.

- Iako predstavlja srazmerno malo područje, na Rusandi je zabeležen diverzitet vrsta veći nego na većini lokaliteta ravničarskog dela Srbije slične površine koji su detaljno istraživani od strane ornitologa. Na veliku raznovrsnost faune ptica na području Rusande ukazuje i činjenica da je većina vrsta ptica, čak 201, zabeležena u periodu od 2004. do 2010. godine. Veliki diverzitet ornitofaune posledica je kompleksnosti predela, posebnog položaja područja i spleta ekoloških činilaca - objašnjava Marko Šćiban, jedan od autora naučnog rada pod nazivom „Pregled faune ptica jezera Rusanda“.

Jezero Rusanda se prostire uz severozapadni deo sela Melenci, udaljenog 16 kilometara od Zrenjanina. Samo jezero predstavlja blago izvijeni rečni meandar reke Tise, sa niskom obalom i površinom od oko 4 kvadratna kilometra. Voda jezera je slana, sa prosečnim salinitetom između 40 i 60 promila, a dno jezera pokriveno je slojem lekovitog mulja debljine i do jednog metra, zbog čega je još u 19. veku ovde osnovano banjsko lečilište a od 1950. godine na ovom području počinje proučavanje ptica. Tokom narednih 60 godina ornitolozi su na području jezera Rusanda i njegovoj užoj okolini zabeležili 210 vrsta ptica. Na spisku ptica koje se gnezde i borave na jezeru Rusanda i u samom banjskom parku su mali gnjurac, crnovrati gnjurac, ćubasti gnjurac, patka kašikara, riđogčava patka, vlastelica, sabljarka, crvenonogi sprudnik, vetruška i još mnoge.

- Budući da je jezero Rusanda sa bližom okolinom ove godine predmet istraživanja i valorizacije za zaštitu od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, nadamo se da će već naredne godine biti proglašeno za zaštićeno prirodno dobro. Zbog svega navedenog, želja nam je da neposrednu okolinu jezera, u jednodnevnoj akciji, očistimo od čvrstog otpada i time pomognemo napore za promocijom Rusande kao eko-turističke destinacije - objašnjava sekretar Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Marko Tucakov.

 

Izvor: www.danas.rs

новинки кинематографа
Машинная вышивка, программа для вышивания, Разработка макета в вышивальной программе, Авторский дизайн

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries