Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sun05262019

Last update06:30:53 PM

Prirodna oaza na levoj obali Dunava

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

Početkom izgradnje mosta Zemun - Borča, zemljište na levoj onabli Dunava postaće veoma atraktivno i lako dostupno

 

U Urbanističkom zavodu već postoji studija „Čaplja“, koja predviđa formiranje nove ekološko rekreativne zone, veličine oko 580 hektara (kao dve Ade Ciganlije) koja bi se nalazila između Pančevačkog i novog, „kineskog“, mosta, tačno preko puta Velikog ratnog ostrva.

Ova Studija, koju je radio Univerzitet u Firenci, samo je uvod u planski dokument sa čijom izradom se, prema rečima stručnjaka, mora krenuti što pre. U protivnom, može se desiti da izgradnjom mosta nastane pritisak da se područje zelene površine promeni u stambeno poslovnu zonu.

- Kad smo istraživali, evidentirali smo mnogo vrsta ptica, izuzetno retke ribe koje se mreste u ovom području. Ideja je da se tu uredi ekološka oaza, da se napravi neka vrsta zdravog turizma, što je popularno u svetu. Od betona se ne bi gradilo ništa, sve bi bilo od prirodnih materijala, u samom centru grada i bili bismo jedinstveni u svetu. Izuzetno je važno da krenemo sa izradom plana što pre. Imamo osnov i moramo iskoristiti potencijal za izgradnju nove Ade Ciganlije - priča Antonije Antić, bivši direktor Urbanističkog zavoda i jedan od konsultanata na projektu.

Generalnim planom Beograda 2021., previđeno je novo ostrvo na Dunavu, koje bi se dobilo izgradnjom velikog kanala između Pančevačkog mosta i novog mosta Zemun - Borča. Na prostoru od 582 hektara, uz maksimalnu zaštitu svih prirodnih dragocenosti, pažljivo je osmišljena buduća gradnja turističko-sportskih objekata.

- Grad treba da bude pokretač projekta, da finansira istraživanja zemljišta, biljnog i životinjskog sveta, uređenje, a zatim bi trebalo krenuti u privatno - javno partnerstvo. Svaki deo prirode treba maksimalno sačuvati, bez izgradnje tržnih centara, hala ili nekih velikih stambenih kompleksa. Pre svega, ovo treba da bude rekreaciona zona, u kojoj ćemo pokrenuti ekološki turizam - objašnjava arhitekta Miodrag Ferenček, koji je takođe pomagao Italijanima pri izradi Studije.

Ivice novog ostrva definišu nasip od poplave ispred naselja Krnjača, Kotež, Borča, Crvenka i glavni tok Dunava. Ovde će biti formirano rečno ostrvo sa mešovitim predelima šume, malim kanalima, jezercima, barama i rukavcima. Na ostrvo će pristup imati pešaci, biciklisti, specijalna vozila za interni grupni prevoz, kao i plovila na vesla i jedra. Čamci sa motorom i druga motorna vozila moćiće da pristupaju samo u određeno vreme, pod određenim uslovima. Takođe, planirana je i izgradnja saobraćajnice koja bi obezbedila vezu sa Zrenjaninskim putem i budućim „kineskim mostom“, a na tom području predviđeno je i pristanište za putničke brodove, jahte i čamce. Druga strana nasipa, na potezu između Koteža i Borče, površine oko 100 hektara, ograničavaće buduće, elitne golf terene.
- Ovaj projekat nije ograničen samo na zonu Ušća i novo rečno ostrvo Čaplja, već je u interakciji sa istorijskim jezgrom Zemuna, naseljima Kotež i Borča, te Beogradskom tvrđavom. Suštinski, to je deo projekta za Dunav - objašnjava Đani Bijađi, gradski savetnih za urbanističko planiranje Firence.

Na dve tačke na obali novog ostrva biće pristup sa vode i pristup sa kopna. Tu će se nalaziti „turistička sela“ sa malim lukama, zabavni i sportski punktovi sa smeštajnim jedinicama, sale za fitnes i treninge, veliki broj otvorenih terena, trgovi, marine, sale za kulturne priredbe i drugi aktivni, edukativni i zabavni sadržaji. Čaplja će imati i dva unutrašnja jezera za aktivnosti nalik onima na Adi Ciganliji. Uz obalu Dunava će, na povišenim kotama, biti formirani na stotine metara dugački uređeni bazeni, „morske“ plaže za veliki broj kupača.

 

Poplavljeno veći deo godine
Trenutno, ova zona poplavljena je tokom godine. Područje Čaplje, koje je u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede, trenutno se koristi za gajenje topola u naučne svrhe i za preradu drveta za proizvodnju papira, a na nekim delovima nalaze se zone za utovar, istovar i skladištenje prirodnog građevinskog materijala. Takođe, na ovom terenu nalaze se bare dubine do dva metra, koje su nastale iskopavanjem, ali i površine na kojima se nedozvoljeno i nekontrolisano odlaže otpad.

 

Gradnja na Čaplji
Kuće, vikendice na šipovima (sojenice)
Marine i pristaništa za nautički turizam
Vezovi i sidrišta
Brodovi i restorani
Platforme na vodi za rekreativne aktivnosti

 

Izvor: www.blic.rs  

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries