Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sat08082020

Last update06:30:53 PM

Sklanjaju s reka splavove-olupine

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

BEOGRAD - Oko 1.000 olupina, šlepova i napuštenih splavova uskoro bi mogli da budu uklonjeni sa obala beogradskih reka. Predviđene lokacije za takozvano “groblje splavova” su desna obala Save, od 18 do 20 kilometra, i rukavac Tospašin kanal na Dunavu koji se nalazi od 1.153 do 1.161 kilometra.
Ovo je predvideo juče usvojen Plan mesta za postavljanje plovila na delu obale i vodenog prostora na teritoriji Beograda. On se za sada odnosi samo na centralno područje grada, koje obuhvata deo između planiranog mosta Zemun-Borča, planiranog mosta kod Ade Huje i Ostružničkog mosta na Savi.

- Ovo je samo prva faza, koja obuhvata užu zonu i sve tipove plutajućih objekata, osim splav-kućica za rekreaciju. Ostavili smo ih za drugu fazu, posle analize njihovog uticaja na životnu sredinu. Promenjena je i Odluka o postavljanju plovnih objekata, pre svega zbog terminološkog usklađivanja sa Zakonom, ali smo to iskoristili i da konkretizujemo način na koji će se određivati korisnici mesta za postavljanje plovnih objekata - rekao je član Gradskog veća Dejan Mali.

Plan za postavljanje plovnih objekata je, između ostalog, predvideo mesta za poligone za motonautičke i druge sportove na vodi. U te svrhe služiće rukavac Dunava između desne obale i Velikog ratnog ostrva, koji ispunjava i kriterijume za održavanje takmičenja i manifestacija na vodi, zbog čega će sva plovila od obalnog ruba u dužini od najmanje 200 metara naspram hotela “Jugoslavija” morati da budu uklonjena.

U iste svrhe koristiće se i obala Grocke, odnosno Tospašin kanal (Dunav od 1.131 do 1.133 kilometra), koja će biti za trening motonautičkih sportova.

Poligoni za jedriličarske i veslačke sportove su na Dunavu, uz desnu obalu (od 1.172 do 1.174 kilometra), i na Savi (3 do 5 kilometra). Plan predviđa i da plovni objekti moraju da budu udaljeni od reni bunara u prečniku od 120 metara, najmanje 50 metara uzvodno i nizvodno od mosta, 10-15 metara od drugog plovila...

Kada su u pitanju ugostiteljski objekti, lokacije će se dodeljivati na konkursu, a propisano je da njihova maksimalna površina može da bude 450 kvadratnih metara, da ima najviše dve etaže... Ako se u tu svrhu koristi brod koji nije u funkciji, preporuka je da bude bele boje (da ona bude dominantna), i tako bi trebalo da izgledaju svi objekti koji se nalaze na delovima sa uređenom obalom i šetalištima.

 Objekti u stilu kolibe trebalo bi da se nalaze na delovima obale koja nije toliko uređena i gde postoji rastinje, dok bi na delovima sa uređenom obaloutvrdom (pretežno oko novobeogradskih blokova) trebalo da imaju ravne linije. Planom su predviđena i mesta za pristane čija površina je do 100 kvadrata, a lokacije su i na Savi (sedam na levoj i osam na desnoj obali) i na Dunavu (na desnoj sedam, na levoj jedna).

Mesta na kojima je potpuno zabranjeno postavljanje plovila su Belo brdo (arheološki lokalitet) i Staro sajmište (spomenik kulture). Pod posebnim uslovima i merama zaštite ona se mogu postaviti kod Beogradske tvrđave, u starom jezgru Zemuna, Topčideru, Kosančićevom vencu...

Inače, ovaj Plan se usvaja na period od 10 godina, a lokacije za ugostiteljske objekte na vodi i marine dodeljivaće se na konkursu koji, između ostalog, mora da sadrži zonu i broj mesta u okviru nje, vrstu plovnog objekta, šta on mora da ima i kako treba da izgleda...

 Rok za dostavljanje prijava ne može da bude kraći od 60 dana. Skupština grada će formirati komisiju koja će utvrđivati rang-listu prema zonama, i to na osnovu dva kriterijuma: visina prihoda i broj zaposlenih. Inače, jednom fizičkom ili pravnom licu (firmi) može se odobriti postavljanje samo jednog plovnog objekta u okviru jedne zone, a na celom prostoru koji obuhvata Plan za postavljanje najviše pet plovnih objekata.

 

Izvor: www.blic.rs 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries