Moja Lađa

sajt u test verziji!

Mon07132020

Last update06:30:53 PM

Ogradio reku Mlavu žicom i sazidao branu

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

PETROVAC NA MLAVI - Meštanin sela Ždrelo Dragi Novaković, koji je na privremenom radu u inostranstvu, podigao je bespravno branu i ogradio korito Mlave u ovom selu na desetak kilometara uzvodno od Petrovca.

Korito Mlave na tom mestu sad je suženo na tri metra, a priobalje je ograđeno i proglašeno privatnim posedom. Brana je napravljena tako da može potpuno da zatvori tok reke, a meštani strahuju da bi zbog toga moglo doći do izlivanja.

Na problem da u delu Mlave kod sela Ždrelo više ne mogu da se kreću obalom prvi su ukazali ribolovci, a posle prijave Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na teren je izašao građevinski inspektor opštine Petrovac na Mlavi, sačinio zapisnik i naložio investitoru rušenje bespravno podignutog objekta. Do danas ništa nije porušeno, pa se strahuje da bi prolećni visok vodostaj reke mogao da izazove poplave.


- U tom toku korito Mlave je široko oko 25 metara, a brana koja je urađena široka je desetak metara i ona korito Mlave sužava na svega neka tri metra. Brana je tako urađena da postoji mogućnost i postavljanja poklopca za zatvaranje celog vodotoka Mlave i njegovog preusmeravanja u drugom pravcu. Građena je od armiranog gvožđa, kako se vidi na površini od 22 milimetra, i betona, a ceo prostor sa jedne i druge strane korita Mlave, u dužini od l00 do 150 metara, ograđen je žicom sa natpisima „Privatni posed” i „Čuvaj se psa”. Na taj način zabranjen je pristup Mlavi ribolovcima, ljubiteljima prirode i ekolozima - priča jedan od ribolovaca iz Petrovca na Mlavi.
 

Opštinski građevinski inspektor Dragan Mihajlović kaže da je brana na Mlavi kod Ždrela podignuta bez znanja lokalne samouprave i da investitor ne poseduje ni jedan dokument za gradnju i da se protiv njega vodi postupak za bespravnu gradnju.
 

- Doneto je rešenje o rušenju tog objekta, a investitor, koji radi u inostranstvu, nije se žalio na rešenje. Sem podizanja brane preko reke, on je žicom ogradio svoju parcelu pored obale Mlave i time sprečio prolaz obalom. Na to takođe nema pravo, jer pojasom oko Mlave upravlja „Vodoprivreda”. Nesporno je da je to urađeno bez ikakve dozvole i bespravno, zato se vodi upravni postupak. Videćemo kako će se sve to odvijati jer je reč o većem i ozbiljnijem objektu koji neće biti lako srušiti i sve vratiti u prvobitno stanje. Ukoliko on ne bude srušio, biće angažovana neka firma koju izabere opština i koja će to učiniti u izvršnom postupku. Spor s investitorom može dugo da traje, ali inspekcija ne mora da čeka te žalbe i rešenja, jer one ne zadržavaju izvršenje. Ovde je nesporno da on nema nikakvo odobrenje za gradnju i može da se pristupi uklanjanju objekta iako on tvrdi da je njegov deda trideset i neke godine prošlog veka tu imao vodenicu i da po tom osnovu on ima pravo da je ponovo podigne i da je taj deo Mlave u njegovim parcelama. Investitor ne razume da na to nema pravo i da Mlavom i priobaljem gazduje država - kaže inspektor Mihajlović.


Prema Zakonu o vodama, reke su opšte dobro, a obala je pojas zemljišta širine do 10 metara koji se nalazi neposredno uz korito vodotoka.

 

Izvor: www.blic.rs

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries