Moja Lađa

sajt u test verziji!

Fri04032020

Last update06:30:53 PM

13.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 03 / 09

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

13.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 03 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede, nadležni organi i organizacije kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi da je stanje zimovnika i zimskih skloništa na području Lučke kapetanije Novi Sad za predstojeći zimski period 2008/2009 godine sledeće:

“Luka Novi Sad” - Km 1253,500 - leva obala reke Dunav
Ulaz u bazen pristaništa Novi Sad nalazi se na levoj obali reke Dunav, na Km 1.253,500. Dužina bazena iznosi oko 1.100 m a širina kinete od 50 m na ulazu, do 150 m u bazenu.
Kapacitet bazena je oko 120 plovnih objekata. Na kraju bazena izgrađena je okretnica a duž utvrđenih obala postoje delimično uređaji za privezivanje plovnih objekata.
Postoje uređaji za snabdevanje pitkom vodom kao i telefon. Pristanište je asfaltnim putem povezano sa centrom Novog Sada.
Bazen je u potpunosti zaštićen od leda.
Postoji mogućnost organizovanja zimovnika za oko 70 brodova dunavskog tipa. Dubina na ulazu je 40 dm a širina 50 m pri ENR. Zimovnik nije predviđen za smeštaj brodova koji prevoze ili su prevozili opasne materije. Organizaciju zimovanja vrši A.D. “Luka Novi Sad”. Za bliže informacije o uslovima i načinu zimovanja obratiti se na telefon 021/520-233 ili 021/423-646. U zimovniku su uglavnom obezbeđeni neophodni uslovi za bezbedno zimovanje, snabdevanje i pružanje drugih usluga neophodnih brodovima domaće i strane zastave.
Odlukom A.D. «Luka Novi Sad» za komandanta zimovnika je imenovan Bojović Dragoslav (kontakt telefon 064/92-000-12).

Pristanište “Bačka Palanka” - Km 1295,500 - leva obala reke Dunav
U slučaju više sile postoji mogućnost zimovanja za oko 20 brodova dunavskog tipa. Dubina na ulazu je 39 dm a širina 65 m pri ENR (vodostaj + 96 cm na vodomeru Ilok). Dužina okretnice u zimovniku je 250 m a širina 100 m. Zimovnik nije predviđen za smeštaj brodova koji prevoze ili su prevozili opasne materije. Organizaciju zimovanja vrši “Luka Bačka Palanka” A.D. Bačka Palnka. Za bliže informacije o uslovima i načinu zimovanja obratiti se na telefon 021/6045455 ili 021/6044134. U slučaju potrebe su obezbeđeni svi neophodni uslovi za bezbedno zimovanje, snabdevanje i pružanje drugih usluga neophodnih brodovima domaće i strane zastave.
Komandant zimovnika Bačka Palanka je Ristivojević Mileta (kontakt telefon 064/33 78 337), zamenik komandanta zimovnika je Belajac Gojko (kontakt telefon 063/10 10 862)

Svi učesnici u plovidbi dužni su da svoju nameru zimovanja prijave Lučkoj kapetaniji Novi Sad kako bi se odredio način i uslovi zimovanja. Učesnici u plovidbi koji zimuju u zimovnicima ili zimskim skloništima dužni su da se pridržavaju posebnih odredaba i uslova koje odredi ova Lučka kapetanija i preduzeća koja organizuju zimovanje.
Skreće se pažnja svim učesnicima u plovidbi da u interesu bezbednosti unutrašnje plovidbe, sprečavanja ugrožavanja ljudskih života, životne sredine i materijalnih dobara, blagovremeno uklone svoje brodove i čamce kao i druge plovne objekte sa plovnog puta u za to određene zimovnike i zimska skloništa obzirom na posledice koje mogu proisteći usled uklanjanja plovidbenih oznaka sa plovnog puta i pojave ledostaja i ledohoda.
Iz Lučke kapetanije Novi Sad, dana 13.01.2009. godine, broj 342-03/09 USB.Lučki Kapetan

Oreb Boris

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries