Moja Lađa

sajt u test verziji!

Sat10242020

Last update06:30:53 PM

12.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 02 / 09

Sviđa Vam se vest ? Objavite je na nekim od servisa ispod...

12.01.2009. - Saopštenje o brodarstvu br. 02 / 09

Obaveštavaju se zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi o sledećem:
Od dana 12.01.2009. Direkcija za unutrašnje plovne puteve «Plovput» je od Km 1364,000 do Km 1187,000 uklonila je sve ploveće znake za obeležavanje granice plovnog puta (bove).
Na ovom delu reke Dunav, a po zimskom planu obeležavanja, svi osnovni znaci za regulisanje plovidbe (znaci zabrane, obaveze, ograničenja i obaveštenja), obalski znaci za označavanje položaja plovnog puta u odnosu na obalu (znaci tipa «B»), obalski znaci za ograđivanje opasnih mesta i navigacionih prepreka (znaci tipa «C»), kao i znaci za dopunsko obeležavanje za plovidbu uz korišćenje radara (znaci tipa «D») ostaće u funkciji.
Ploveći znaci će biti vraćeni na pozicije čim vremenski uslovi to dozvole o čemu će svi zapovednici i starešine brodova, preduzeća rečnog saobraćaja i vodoprivrede kao i ostali zainteresovani učesnici u plovidbi biti blagovremeno obavešteni putem «Saopštenja brodarstvu».
Skreće se pažnja svim učesnicima u plovidbi da pri plovidbi ovim potezom reke Dunav obrate posebnu pažnju prilikom plovidbe i manevrisanja, podese gabarite (dužinu, širinu, visinu) i smanje brzinu plovidbe, poštujući pravila plovidbe u cilju zaštite ljudskih života, materijalnih dobara, životne sredine i bezbednosti plovidbe.
Svaki prekršaj odredaba ovog «Saopštenja brodarstva» smatraće se prekršajem unutrašnje plovidbe i kazniće se po Zakonu o Pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Sl. list SRJ 44/99, 74/99 i 73/00).

Iz Lučke kapetanije Novi Sad dana 12.01.2009. broj 342-02/09 USB.

Lučki Kapetan

Oreb Boris

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries